Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020

Ad

Tổng hợp tài liệu lập trình miễn phí android/ios và nhiều ngôn ngữ lập trình ASP.NET – C/C++ – HTML/CSS – JAVA – PHP – PYTHON – REACT NATIVE – LARAVEL

Mình sẽ tổng hợp tất cả tài liệu về tất cả ngôn ngữ lập trình để các bạn có thể tải về sử dụng vào nhiều mục đích như tham khảo, tự học, cập nhật kiến thức… Tài liệu mình chia sẻ với các bạn đều là miễn phí và chi tiết.

Hướng dẫn download google vượt quá lượt truy cập.

[wpcc-iframe width=”700″ height=”400″ src=”https://web.archive.org/web/20210728201944if_/https://www.youtube.com/embed/4G9zKikyaPg” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen=””]

PASS giải nén tất cả tài liệu lập trình: http://nhasachtinhoc.blogspot.com

Ad

1.Xây dựng RESTful API với ASP.NET Core 3

Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 1
Phần 1
Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 1
Phần 2

2. The Complete PHP Full Stack Web Developer Bootcamp 1.0

Nội dung tài liệu:

 • Trở thành Web Developer và bắt đầu kiếm thu nhập.
 • Áp dụng cho công việc là nhà phát triển web Junior.
 • Trở thành nhà phát triển Web Freelancer trên Fiverr hoặc UpWork.
 • Xây dựng website với WordPress, PHP, Laravel và bán trực tuyến.
 • Bắt đầu kinh doanh trực tuyến của riêng bạn.
 • Học cách xây dựng một website hoàn chỉnh.
 • Thành thạo với cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ phía máy chủ với PHP và MySQL.
 • Trở thành nhà phát triển front-end và Back-end – Complete Full Stack Developer.

Download tài liệu lập trình:

Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 1
Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 4
Link dự phòng

3. The Complete Web Developer in 2020: Zero to Mastery

Nội dung tài liệu:

 • Các kỹ năng sẽ cho phép bạn áp dụng cho các công việc như: Web Developer, Software Developer, Front End Developer, Javascript Developer, và Full Stack Developer.
 • Tìm hiểu các công nghệ hiện đại THỰC SỰ được sử dụng trong các công ty công nghệ vào năm 2020.
 • Xây dựng hơn 10 Project Web Development thực tế mà bạn có thể thể hiện.
 • Xây dựng một Portfolio Website chuyên nghiệp.
 • Tìm hiểu các thực tiễn tốt nhất để viết mã sạch, hiệu suất và mã không có lỗi.
 • Nắm vững các nguyên tắc phát triển Web hiện đại cũng như các chủ đề nâng cao.
 • Làm việc như một freelance Web Developer.
 • Các chủ đề JavaScript dành cho người mới bắt đầu và nâng cao.
 • Tìm hiểu React + Redux để xây dựng các ứng dụng front end phong phú.
 • Xây dựng website và ứng dụng full stack của riêng bạn.
 • Xây dựng một ứng dụng nhận dạng hình ảnh phức tạp bằng mọi thứ chúng ta học trong khóa học.
 • Trở thành một nhà phát triển web chuyên nghiệp và được nhiều doanh nghiệp cần.
 • Sử dụng NodeJS để viết JavaScript phía máy chủ.
 • Tìm hiểu để thực hiện xác thực người dùng.
 • Sử dụng Express, SQL và PostgreSQL để tạo các ứng dụng fullstack mở rộng.
 • Nắm vững các khái niệm cơ bản trong phát triển web.

Các kỹ năng và công nghệ bạn sẽ học:

 • HTML/HTML5.
 • CSS/CSS3.
 • SemanticUI.
 • Responsive Design.
 • Flexbox.
 • CSS Grid.
 • Bootstrap 4.
 • DOM Manipulation.
 • Javascript (including ES6/ES7/ES8/ES9/ES10).
 • Asynchronous JavaScript.
 • HTTP/JSON/AJAX.
 • React
 • Redux.
 • Git + Github.
 • Command Line.
 • Node.js.
 • Express.js.
 • NPM.
 • RESTful API Design.
 • PostgresSQL.
 • SQL.
 • Authentication.
 • Authorization.
 • Scalable Infrastructure.
 • Security.
 • Production và Deployment.
Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020

Download tài liệu lập trình:

Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 1
Phần 1
Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 1
Phần 2
Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 1
Phần 3
Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 8
Phần 4
Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 1
Phần 5

4. React Front To Back 2019

Nội dung tài liệu:

 • Tìm hiểu Modern React 16.8 bằng cách xây dựng 3 Project.
 • Flux Pattern Using Context & useContext/useReducer Hooks
 • Tìm hiểu Redux từ đầu.
 • Full Stack Development with MERN (MongoDB, Express, React, Node).
 • Suitable For Both Beginners & Intermediate React Developers.

Download tài liệu lập trình:

Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 1
Phần 1
Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 8
Phần 2
Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 1
Phần 3

Link dự phòng:

Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 4
Phần 1
Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 4
Phần 2
Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 4
Phần 3

5. JavaScript – The Complete Guide 2020 (Beginner + Advanced)

Nội dung tài liệu:

 • JavaScript from scratch – beginner to advanced.
 • All core features and concepts you need to know in modern JavaScript development.
 • Everything you need to become a JavaScript expert and apply for JavaScript jobs.
 • Project-driven learning with plenty of examples.
 • All about variables, functions, objects and arrays.
 • Object-oriented programming.
 • Deep dives into prototypes, JavaScript engines & how it works behind the scenes.
 • Manipulating web pages (= the DOM) with JavaScript.
 •  Event handling, asynchronous coding and Http requests.
 • Meta-programming, performance optimization, memory leak busting.
 • Testing, security and deployment.
 • And so much more!.

Download tài liệu lập trình:

Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 1
Phần 1
Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 8
Phần 2
Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 1
Phần 3
Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 1
Phần 4
Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 1
Phần 5

Link dự phòng:

Ad

Link download tài liệu lập trình phần 1
Link download tài liệu lập trình phần 2
Link download tài liệu lập trình phần 3
Link download tài liệu lập trình phần 4
Link download tài liệu lập trình phần 5

6. JAVA SPRING BOOT TIẾNG VIỆT

Download tài liệu lập trình:JAVA SPRING BOOT TIẾNG VIỆT

Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 1
Phần 1
Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 1
Phần 2

Link dự phòng:

Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 4
Phần 1
Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 4
Phần 2

7. Java Spring MVC Tiếng Việt

Download tài liệu lập trình:Java Spring MVC Tiếng Việt

Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 1
Phần 1
Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 1
Phần 2
Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 1
Phần 3
Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 1
Phần 4

Link dự phòng:

Java Spring MVC Tiếng ViệtPhần 1
Java Spring MVC Tiếng ViệtPhần 2
Java Spring MVC Tiếng ViệtPhần 3
Java Spring MVC Tiếng ViệtPhần 4

8. LẬP TRÌNH FULLSTACK với ANGULAR – PHP – MYSQL

Nội dung tài liệu:

 • Lập trình backend theo mô hình “gmail” ( single-page web app ).
 • Hiểu về logic của các ngôn ngữ JS trong việc điều hướng dữ liệu và kết nối với các API thế nào, vai trò của nó là gì, từ đó áp dụng cho các bộ framework JS khác.
 • Tự thiết kế và phát triển chức năng cho phần mềm web-based bằng Angular js.

Download tài liệu lập trình:FULLSTACK với ANGULAR – PHP – MYSQL

Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 1
Phần 1
Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 1
Phần 2
Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 1
Phần 3
Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 1
Phần 4

Link dự phòng:

LẬP TRÌNH FULLSTACK với ANGULAR – PHP – MYSQLPhần 1
LẬP TRÌNH FULLSTACK với ANGULAR – PHP – MYSQL Phần 2
LẬP TRÌNH FULLSTACK với ANGULAR – PHP – MYSQLPhần 3
LẬP TRÌNH FULLSTACK với ANGULAR – PHP – MYSQLPhần 4

9. The New Modern Javascript Bootcamp (2020)

Nội dung tài liệu:

 • Learn everything there is to know about Javascript – from scratch!
 • Build beautiful web apps to add to your portfolio.
 • Get job ready with a deep understanding of the internals of JS.
 • Work with Node JS and Express.
 • Create a full E-Commerce app complete with authentication.
 • Automate testing your code by creating your own custom testing framework!
 • Build your own physics-based JavaScript game.
 • Understand how Javascript developers work on a day-to-day basis.
 • Master the latest JS features like async and arrow functions.
Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020

Download tài liệu lập trình:The New Modern Javascript Bootcamp (2020)

Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 1
Phần 1
Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 1
Phần 2
Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 1
Phần 3

Link dự phòng:

Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 4
Phần 1
Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 4
Phần 2
Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 4
Phần 3

10. Full Stack Web Development Với Python (WEB2PY)

Nội dung tài liệu:

Tìm hiểu cách phát triển web full stack bằng Python và WEB2PY. WEB2PY là một framework dễ học, tích hợp bao gồm web server, admin, bootstap và cơ sở dữ liệu sqlite. Một bản tải xuống đơn giản có mọi thứ bạn cần để xây dựng các ứng dụng web điều khiển dữ liệu mạnh mẽ. Khóa học dựa trên dự án này dành cho người mới bắt đầu phát triển web hoặc những người muốn nhanh chóng tìm hiểu Python web framework.

Download tài liệu lập trình:Full Stack Web Development Với Python

Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 1
Ad

Link dự phòng:

Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 4

11. The Complete React Native + Hooks Course [2019 Edition]

Nội dung tài liệu:

 • Tạo các ứng dụng thực tế bằng React Native
 • Làm cho các thành phần thực sự có thể tái sử dụng trông tuyệt vời.
 • Hiểu các thuật ngữ và khái niệm của Redux.
 • Triển khai các ứng dụng của riêng bạn đến Cửa hàng Apple Store và Google Play.
 • Bắt kịp tốc độ với các nguyên tắc và phương pháp thiết kế của React.
 • Khám phá các mẫu thiết kế di động được sử dụng bởi các kỹ sư giàu kinh nghiệm.

Download tài liệu lập trình:The Complete React Native

Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 4
Phần 1
Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 4
Phần 2

11. React Native Design – Build front end of 10 mobile Apps

Nội dung tài liệu:

 • You will be able to write front end of any design of mobile apps
 • Build youtube front end clone
 • Build Tinder cards with Animations
 • Complete knowledge of front end of React native
 • You will be building 10 apps front end in React native
 • Ready to apply as Jr app developer (Android and iOS combo)
 • Never look back about device size issues
 • Keyboard aware loing and much more.

Download tài liệu lập trình:React Native Design – Build front end of 10 mobile Apps

Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 1
Phần 1
Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 1
Phần 2

Link dự phòng:

Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 4
Phần 1
Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020 4
Phần 2

Chúc các bạn thành Công !

Các bạn có thắc mắc, link download gặp lỗi hoặc muốn mình làm bài viết hướng dẫn cài phần mềm nào đó. Thì đừng ngần ngại để lại comment bên dưới nhé. Bạn có thể xem một số bài viết khác của mình, mình nghĩ sẽ có cái có ích cho bạn đó.

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Công nghệ internet.

Sản phẩm khác bạn quan tâm:

Tài liệu VMware vSphere 6.7 miễn phí

Tài liệu bảo mật hệ thống mạng 2020

Microsoft Toolkit là một giải pháp toàn diện để bạn active win 7, 8, 8.1, 10 hay hay office 2007, 2010, 2013, 2016 một cách nhanh chóng chỉ với 1 cú nhấp chuột.

Rate this post
Ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sticky Ad
×