Tài liệu SQL Server Database Stored 2020

Download Tài liệu SQL Server Database Stored Procedure miễn phí toàn tập 2020

SQL Server là gì?

SQL là ngôn ngữ phi thủ tục, không yêu cầu cách thức truy cập cơ sở dữ liệu như thế nào. Tất cả các thông báo của SQL rất dễ dàng sử dụng và ít mắc lỗi.

SQL cung cấp các tập lệnh phong phú cho các công việc hỏi đáp dữ liệu như:

+ Chèn, xóa và cập nhật các hàng trong 1 quan hệ

+ Tạp, thêm, xóa và sửa đổi các đối tượng trong của cơ sở dữ liệu.

+ Điều khiển việc truy cấp tới cơ sở dữ liệu và các đối tượng của cơ sở dữ liệu để đảm bảo tính bảo mật, tính nhất quán và sự ràng buộc của cơ sở dữ liệu.

Tài liệu SQL Server Database Stored

Đối tượng của SQL server là các bảng dữ liệu với các cột và các hàng. Cột được gọi là trường dữ liệu và hàng là bản ghi của bảng. Cột dữ liệu và kiểu dữ liệu xác định tạo nên cấu trúc của bảng. 

Khi bảng được tổ chức thành một hệ thống cho một mục đích sử dụng cụ thể vào công việc nào đó sẽ trở thành một cơ sở dữ liệu.

Stored Procedure trong SQL Server Database là gì?

Stored procedure là tập hợp một hoặc nhiều câu lệnh T-SQL thành một nhóm đơn vị xử lý logic và được lưu trữ trên Database Server. Khi một câu lệnh gọi chạy stored procedure lần đầu tiên thì SQL Server sẽ chạy nó và lưu trữ vào bộ nhớ đệm, gọi là plan cache, những lần tiếp theo SQL Server sẽ sử dụng lại plan cache nên sẽ cho tốc độ xử lý tối ưu.

Stored procedure rất tiện lợi cho người quản trị database (DBA), nó giúp DBA tạo ra những nhóm câu lệnh và gửi đến một bô phận khác mà họ sẽ không cần quan tâm đến nội dung bên trong stored procedure có gì, họ chỉ quan tâm đến tham số đầu vào và đầu ra.

Ví dụ bạn viết một stored procedure lấy danh sách sản phẩm bán chạy theo ngày, sau đó bạn gửi stored này qua bộ phận development kèm theo tài liệu hướng dẫn sử dụng thì lúc này bộ phận DEV không cận quan tâm đến nội dung bên trong của stored mà chỉ cần thông tin tham số truyền vào và kết quả trả về của stored.

Nội dung tài liệu: SQL Server Database Stored Procedure

Trong khóa học này, bạn sẽ có được khả năng tạo và quản lý các thủ tục được lưu trữ trong Microsoft SQL Server. Trước tiên, bạn sẽ tìm hiểu quy trình được lưu trữ là gì và cách tạo và quản lý các quy trình đơn giản bằng SQL Server Management Studio. Tiếp theo, bạn sẽ khám phá các thủ tục được lưu trữ mạnh mẽ như thế nào khi bạn sử dụng các tham số. Các thủ tục được lưu trữ hỗ trợ các tham số đơn giản như chuỗi và số nguyên, nhưng bạn cũng sẽ thấy cách bạn có thể sử dụng các loại dữ liệu tùy chỉnh của riêng mình làm tham số với quy trình được lưu trữ. Sau đó, bạn sẽ trả về dữ liệu từ các thủ tục được lưu trữ, sử dụng các bộ bản ghi và các tham số đầu ra. Cuối cùng, bạn sẽ khám phá cách gỡ lỗi các thủ tục được lưu trữ của mình khi bạn viết chúng, bắt đầu với câu lệnh PRINT cơ bản trước khi chuyển sang sử dụng mã bằng SQL Server Management Studio. Khi bạn kết thúc khóa học này, bạn sẽ có các kỹ năng và kiến ​​thức về SQL Server cần thiết để tạo và quản lý các quy trình được lưu trữ của riêng bạn. Yêu cầu phần mềm: SQL Server Development Edition, SQL Server Management Studio.

Download tài liệu SQL Server Database Stored Procedure

Tài liệu SQL Server Database Stored 2020 1

Link dự phòng.

Tài liệu SQL Server Database Stored 2020 2

PASS GIẢI NÉN: http://nhasachtinhoc.blogspot.com

Hướng dẫn download google drive vượt quá lượt truy cập.

Chúc các bạn thành Công !

Các bạn có thắc mắc, link download gặp lỗi hoặc muốn mình làm bài viết hướng dẫn cài phần mềm nào đó. Thì đừng ngần ngại để lại comment bên dưới nhé. Bạn có thể xem một số bài viết khác của mình, mình nghĩ sẽ có cái có ích cho bạn đó.

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Công nghệ internet.

Sản phẩm khác bạn quan tâm:

Tài liệu lập trình đa ngôn ngữ 2020

Tài liệu bảo mật hệ thống mạng 2020

Tài liệu VMware vSphere 6.7 miễn phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *