Tài liệu Hack wifi – win server 2019

Ad

Tài liệu Hacking wireless – phân tích bảo mật mạng bằng wireshark – Active Directory Automation Using Python – Thực hành windows server 2016 nâng cao – Quản trị mạng windows server 2019miễn phí

Video hướng dẫn tải file vượt quá lượt truy cập google drive

[wpcc-iframe width=”700″ height=”400″ src=”https://web.archive.org/web/20210728203531if_/https://www.youtube.com/embed/4G9zKikyaPg” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen=””]

Pass Giải Nén Winrar cho tất cả các file: http://nhasachtinhoc.blogspot.com

1.Tài liệu Phân tích bảo mật mạng bằng wireshark

Tài liệu Phân tích bảo mật mạng bằng wireshark

Nội dung tài liệu:

 • Cách cài đặt và cấu hình Virtualbox.
 • Cách cài đặt và cấu hình Security Onion trên Virtualbox.
 • Cách cài đặt và cấu hình Kali Linux trên Virtualbox.
 • Cách cài đặt và định cấu hình Metasploitable trên Virtualbox.
 • Cách cài đặt và cấu hình Wireshark.
 • Cách sử dụng Wireshark và Tcpdump để phân tích lưu lượng truy cập mạng độc hại.
 • Cách sử dụng các công cụ kiểm tra thâm nhập / ethical hacking (Metasploit, Armitage, Burpsuite, Hydra, Nmap, v.v.)
 • How to interpret Snort rules and analyze underlying packet captures.

Các Lab trong khóa học này là 100% thực hành và kỹ thuật cao. Hãy chuẩn bị để cài đặt và cấu hình các phần mềm cần thiết để làm theo. Điều này sẽ giúp bạn nhận được lợi ích tối đa khi tham gia khóa học này. Các công cụ chúng tôi sẽ sử dụng trong khóa học này là Wireshark, Tcpdump, Snort, Burpsuite, Nmap, Tcpreplay, Virtualbox và hơn thế nữa. Các hệ điều hành được sử dụng sẽ là Security Onion, Kali Linux và Metasploitable. Các hệ điều hành và phần mềm được sử dụng đều hoàn toàn miễn phí và có thể chạy trên một hệ thống bằng Virtualbox.
Chúng tôi cũng sẽ bao gồm phân tích bảo mật mạng với Wireshark và Tcpdump, phân tích hệ thống phát hiện xâm nhập với Snort và Squert, và kiểm tra thâm nhập và ethical hacking với các công cụ khác nhau trên Kali Linux. Các công cụ và phương pháp tiêu chuẩn công nghiệp được sử dụng trong khóa học này sẽ giúp bạn tiếp cận với các kỹ năng thực hành cần thiết như một nhà phân tích an ninh mạng và chuyên gia an ninh mạng nói chung. 
Dưới đây là tổng quan về các Lab. Xin lưu ý rằng các Lab 3 và 4 được chia thành hai phần do chiều dài của chúng:

Ad
 • Lab 1: Installation/Configuration of Virtualbox and Security Onion.
 • Lab 2: Analyzing Network Traffic – Malware Infection.
 • Lab 3: Analyzing Network Traffic – Brute Force Attacks.
 • Lab 4: Analyzing Network Traffic – Exploitation with Metasploit.
 • Lab 5: Analyzing Network Traffic – Policy Violations.

Download tài liệuPhân tích bảo mật mạng bằng wireshark

Tài liệu Hack wifi - win server 2019 2
Phần 1
Tài liệu Hack wifi - win server 2019 2
Phần 2

2. Active Directory Automation Using Python

Active Directory Automation Using Python

Nội dung tài liệu:

 • Active Directory là gì.
 • Tại sao Active Directory là quan trọng.
 • Tại sao người quản trị hệ thống nên học tự động hóa.
 • Tại sao điều quan trọng là sử dụng tự động hóa cho các tác vụ liên quan đến Active Directory.
 • Thư viện python nào là bắt buộc cho khóa học này.
 • Cách thiết lập kết nối bằng python.
 • Làm thế nào để thực hiện tìm kiếm cơ bản trên Active Directory bằng python.
 • How to create reports on ad operations using python.
 • Pyad là gì.
 • Làm thế nào để cài đặt pyad.

Download tài liệu Active Directory Automation Using Python

Tài liệu Hack wifi - win server 2019 2

Link download dự phòng

Tài liệu Hack wifi - win server 2019 5

3. Tài liệu Thực hành windows server 2016 nâng cao

Cài đặt và cấu hình Windows Server 2016 là một kỹ năng quan trọng đối với bất kỳ quản trị viên hệ thống nào. Trong khóa học này, chúng ta sẽ thực hiện giai đoạn lập kế hoạch, giải quyết các tính năng mới cho Server 2016 như Nano Server, sau đó đi đến cấu hình giao diện, server role và lưu trữ để chuẩn bị cài đặt các dịch vụ khác như Active Directory DHCP, WDS, IPV4. Tìm hiểu cách làm việc với dòng lệnh, quản lý role, định cấu hình các tính năng mà doanh nghiệp cần nhất và bật lưu trữ ảo.

Tài liệu Thực hành windows server 2016 nâng cao

Nội dung tài liệu:

 • Cài đặt từ disk hoặc image.
 • Sử dụng trải nghiệm máy tính để bàn.
 • Cách cài đặt tính năng hypanneror trên máy tính của bạn hoặc Server.
 • Cách cài đặt windows 2016 trên Hyper-V hypanneror.
 • Cách thực hiện cấu hình máy chủ cơ bản IP/hostname/time zone.
 • Cách cấu hình Domain Controller trong Windows Server 2016 Step by Step.
 • Cấu hình DHCP Server trong Windows Server 2016 Step By Step.
 • Cài đặt Windows Deployment Services in short(WDS2016) Step by Step.
 • Định cấu hình WDS 2016  Server Step by Step.
 • Adding Install Image to WDS Server 2016 Step by Step.
 • Cài đặt Windows bằng PXE LAN Boot.
 • Cài đặt Windows Server từ mạng.
 • Làm việc với IPv4 dòng lệnh.
 • NIC teaming.
 • Quản lý vai trò.
 • Thêm tính năng.
 • Quản lý lưu trữ.
 • Làm việc với  virtual hard disk và remote volume.

DownloadTài liệu Thực hành windows server 2016 nâng cao

Tài liệu Hack wifi - win server 2019 2
Phần 1
Tài liệu Hack wifi - win server 2019 2
Phần 2

4. Tài liệu hacking wireless network

Nội dung tài liệu:

 • Lectures in PDF + Live Video Training.
 • Free Training Operating System you can download.
 • attacks on WEP.
 • attacks on WPA.
 • attacks on WPA2.
 • preparation of rainbow tables.
 • various Wi-Fi hacking techniques.
 • securing a wireless network.
 • Wi-Fi hacking essentials.
Tài liệu hacking wireless network

DownloadTài liệu hacking wireless network

Tài liệu Hack wifi - win server 2019 2
Phần 1
Tài liệu Hack wifi - win server 2019 2
Phần 2

5. Tài liệu tổng hợp quản trị mạng windows server 2019

Tài liệu tổng hợp quản trị mạng windows server 2019

Nội dung tài liệu:

 • 01. Microsoft SQL Server 2019 Essential Training.
 • 02. Windows Server 2019 – IP Addressing.
 • 03. Windows Server 2019 Active Directory Certificate Services.
 • 04. Windows Server 2019 Active Directory Enterprise Infrastructure.
 • 05. Windows Server 2019 DHCP and DNS.
 • 06. Windows Server 2019 Essential Training.
 • 07. Windows Server 2019 File Services.
 • 08. Windows Server 2019 First Look.
 • 09. Windows Server 2019 High Availability.
 • 10. Windows Server 2019 Implementing Group Policy.
 • 11. Windows Server 2019 Install and Configure Active Directory.
 • 12. Windows Server 2019 Installation and Configuration.
 • 13. Windows Server 2019 Manage, Monitor, and Maintain Servers.
 • 14. Windows Server 2019 Remote Access Solutions.
 • 15. Windows Server 2019 Storage Services.
Tài liệu tổng hợp quản trị mạng windows server 2019

DownloadTài liệu tổng hợp quản trị mạng windows server 2019

Tài liệu Hack wifi - win server 2019 2
Phần 1
Tài liệu Hack wifi - win server 2019 2
Phần 2

Link download dự phòng 1:

Tài liệu Hack wifi - win server 2019 5
Phần 1
Tài liệu Hack wifi - win server 2019 5
Phần 2
Ad

Link download dự phòng 2:

Tài liệu tổng hợp quản trị mạng windows server 2019Phần 1
Tài liệu tổng hợp quản trị mạng windows server 2019Phần 2

Chúc các bạn thành Công !

Các bạn có thắc mắc, link download gặp lỗi hoặc muốn mình làm bài viết hướng dẫn cài phần mềm nào đó. Thì đừng ngần ngại để lại comment bên dưới nhé. Bạn có thể xem một số bài viết khác của mình, mình nghĩ sẽ có cái có ích cho bạn đó.

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Công nghệ internet.

Sản phẩm khác bạn quan tâm:

Tài liệu MCSE – An toàn thông tin – CMD

Tài liệu Server Core Window Server 2012

Tài liệu SQL Server Database Stored 2020

Tài liệu VMware vSphere 6.7 miễn phí

Microsoft Toolkit là một giải pháp toàn diện để bạn active win 7, 8, 8.1, 10 hay hay office 2007, 2010, 2013, 2016 một cách nhanh chóng chỉ với 1 cú nhấp chuột.

Rate this post
Ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sticky Ad
×