Download Redshift Render for Cinema 4D / 3ds Max / Maya / Houdini

Redshift Render là một phần mềm render mới trong lĩnh vực thiết kế đồ họa 3D, tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ khi sử dụng GPU render siêu nhanh và hỗ trợ nhiều vật liệu đa dạng. Bằng cách tận dụng hiệu năng máy tính đáng kinh ngạc và hiệu quả của GPU, Redshift tăng tốc độ dựng hình, giảm thiểu thời gian render và giảm chi phí.

Đọc tiếp