Download Autodesk Fabrication 2020 + Hướng dẫn cài đặt

Autodesk Fabrication 2020 là phần mềm ước tính, chế tạo cho các dự án hệ thống xây dựng MEP. Autodesk Fabrication là công cụ hàng đầu cho phép các công ty và chuyên gia phân tích rõ hơn về chi phí dự án và tạo ra giá thầu cạnh tranh, cho phép các nhà thầu cơ khí, điện và hệ thống ống nước (MEP) kết nối với quy trình làm việc dựa trên BIM với chi phí đầu vào thấp hơn.

Đọc tiếp