Dây nhảy dây không dây và có dây đếm calo tiêu thụ

Dây nhảy không dây là loại dây nhảy dùng để sử dụng trong môi trường nhỏ và hẹp. Dây nhảy không dây có 2 quả bóng tròn được kết nối với tay cầm. Tạo cho bạn môi trường nhảy dây ảo. Với 2 quả bóng tròn sẽ làm cho bạn tiêu hao năng lượng (calo) khá nhiều.

Đọc tiếp