Phần mềm misa full crack 2019 – key

Phần mềm misa full crack là phần mềm dùng cho kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, có đầy đủ các chức năng đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán: Mua hàng, Bán hàng, Quỹ, Ngân hàng Quản lý hóa đơn, Thuế, Kho, Tài sản cố định,  Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp.Công cụ dụng cụ, Tiền lương

1. Vậy ứng dụng của phần mềm Misa là gì?

Doanh nghiệp chỉ cần 1 phần mềm kế toán Misa, sẽ giúp quản lý và kiểm soát những công việc nào? Và các công dụng của phần mềm kế toán Misa là gì?

Đáp ứng cho mọi lĩnh vực với đầy đủ nghiệp vụ tài chính kế toán

Phần mềm misa full crack 2019

Tìm hiểu về ứng dụng của phần mềm kế toán misa là gì

Các nghiệp vụ được đáp ứng trong Phần mềm misa là gì? Đó là:

 • Quản lý quỹ
 • Quản lý bên Ngân hàng
 • Quản lý Mua hàng
 • Quản lý Bán hàng
 • Quản lý hóa đơn
 • Quản lý Thuế – Kho
 • Quản lý Tài sản cố định – tài sản xoay vòng
 • Quản lý Tiền lương – Giá thành
 • Quản lý Hợp đồng – Ngân sách – Tổng hợp
 • Các công cụ dụng cụ

Cụ thể là phần mềm kế toán Misa sẽ giúp các doanh nghiệp có thể dễ dàng theo dõi: doanh số, thu chi, công nợ. Doanh nghiệp có thể tính được lương, lợi nhuận, tiền thưởng cho nhân viên, phòng ban một cách tự động.

Với các lĩnh vực sản xuất và xây lắp công trình, phần mềm kế toán Misa có thể giúp bạn tính giá thành sản phẩm, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp.

Các chính sách doanh nghiệp từ nhà nước được cập nhật liên tục

Cụ thể là các chính sách, thông tư sau:

 • 300/2016/TT-BTC: quy định Sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước.
 • 84/2016/TT-BTC: quy định hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa.
 • 39/2016/TT-BTC: quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN
 • 40/2016/TT-BTC: hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN.
 • 162/2014/TT-BTC: quy định về chế độ quản lý và tính hao mòn TSCĐ.
 • 61/2014/TT-BTC: về hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc nhà nước.
 • 119/2014/TT-BTC: về cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính về thuế.
 • 39/2014/TT-BTC: quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • 08/2018/TT-BTC: quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN
 • 09/2016/TT-BTC: quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

Giao diện quản lý kế toán Misa thân thiện và dễ sử dụng

Giao diện phần mềm kế toán Misa rất đơn giản và dễ sử dụng cho người sử dụng. Giao diện ngôn ngữ cũng 100% tiếng Việt, hỗ trợ quy trình quản lý công việc thông suốt.

Phần mềm kế toán Misa phù hợp cho mọi lĩnh vực, ngành nghề, từ quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần mềm cũng có thể cài đặt trên nhiều máy tính cùng lúc.

Bạn chỉ cần cài đặt trong 5 phút, có sẵn tài liệu hướng dẫn tích hợp ngay trong phần mềm hỗ trợ người sử dụng. Ngoài ra, Misa còn hỗ trợ các video hướng dẫn ngay trên website chính: http://help.misasme2019.misa.vn/

Thời gian bảo hành của Misa là 12 tháng, bạn còn có thể cập nhật miễn phí các tính năng phần mềm qua Internet.

2. Ưu điểm của phần mềm Misa là gì?

Phần mềm misa full crack 2019

Bạn có nắm bắt hết các tính năng của phần mềm kế toán misa là gì chưa?

Ưu điểm Phần mềm misa là gì? Ưu việt trong sức cạnh tranh thị trường của phần mềm Misa so với các phần mêm nước ngoài là gì?

 • Phần mềm kế toán Misa là một trong những ứng dụng tiên phong trong hỗ trợ quản lý thủ kho, kế toán, thuế, doanh thu,… giúp cho nhân viên, quản lý tiết kiệm hơn 50% thời gian, tăng hiệu suất công việc.
 • Giúp cho các doanh nghiệp đáp ứng được tiến độ báo cáo cho cục thuế đúng hạn, chính xác và rõ ràng.
 • Các quy trình trong công việc kế toán, báo cáo nhân công, lương thưởng được chi tiết và rõ ràng. Các báo cáo được xuất ra trở nên dễ hiểu hơn. Nó giúp cung cấp cho ban lãnh đạo, lãnh đạo doanh nghiệp có sẵn báo cáo để ra quyết định kịp thời. Các quản lý cũng dễ hiệu các thông số thể hiện trên phần mềm kế toán Misa là gì.
 • Đánh giá nhanh chóng và kịp thời, theo thời gian thực giúp doanh nghiệp kịp thời xử lý các vấn đề tài chính của công ty.
 • Các dữ liệu đều được tự động sao lưu, quá trình lưu trữ và khôi phục dữ liệu đều dễ dàng. Nó giúp bạn tránh các rủi ro khi có sự cố dữ liệu xảy ra. Khi có sự thay đổi về nhân sự kế toán, bạn không lo lắng về việc tìm và xử lý các dữ liệu.

3. Các tính năng của phần mềm Misa là gì?

Phân tích tài chính

Cung cấp tức thời nhiều biểu đồ phân tích, hệ thống báo cáo quản trị giúp giám đốc nắm bắt nhanh chóng, chính xác các thông tin về sức khỏe của Doanh nghiệp

Nghiệp vụ quỹ tiền mặt

Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt, ngoại tệ… của doanh nghiệp. Tự động đối chiếu với Thủ quỹ để phát hiện chênh lệch, tự động xử lý kết quả kiểm kê.

Nghiệp vụ thủ quỹ

Tự động đối soát giữa Sổ quỹ của Thủ quỹ với Sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ của Kế toán để phát hiện chênh lệch. Tự động xử lý chênh lệch sau khi kiểm kê quỹ.

Nghiệp vụ ngân hàng

Tự động đối chiếu chứng từ Thu, Chi với Sổ phụ ngân hàng để phát hiện chênh lệch. Dự báo dòng tiền, số dư của từng tài khoản trong tương lai.

Nghiệp vụ mua hàng

Tự động phân bổ chi phí mua hàng, chi phí hải quan, hạch toán các khoản chiết khấu thương mại, theo dõi chi tiết công nợ phải trả theo từng hóa đơn.

Nghiệp vụ bán hàng

Cho phép thiết lập chính sách giá bán và chiết khấu cho từng khách hàng, mặt hàng, theo dõi chiết khấu theo tổng giá trị hóa đơn. Lập kế hoạch thu nợ, theo dõi nợ theo từng giai đoạn, hóa đơn, khách hàng, tự động tính lãi nợ quá hạn.

Quản lý hóa đơn

Hỗ trợ doanh nghiệp tự tạo mẫu, phát hành, in và sử dụng hóa đơn theo quy định của thông tư số 39/2014/TT-BTC. Theo dõi thông báo phát hành đối với tem, vé, phiếu nhập kho kiêm vận chuyển nội bộ,…

Nghiệp vụ kho

Quản lý hàng hóa theo nhiều đặc tính giúp người dùng có thể theo dõi được nhiều đặc tính , theo nhiều đơn vị tính. Tự động đối soát với Thủ kho để phát hiện chênh lệch, xử lý chênh lệch sau kiểm kê.

Nghiệp vụ thủ kho

Tự động đối soát giữa Sổ kho của Thủ kho với Sổ chi tiết tiền VTHH của Kế toán để phát hiện chênh lệch, tự động xử lý chênh lệch sau khi kiểm kê.

Nghiệp vụ công cụ dụng cụ

Phân bổ chi phí một lần hoặc nhiều lần cho từng CCDC theo từng đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành, lãi lỗ kinh doanh. Cho phép lập biên bản kiểm kê CCDC, và tự động xử lý chênh lệch sau khi kiểm kê.

 Nghiệp vụ Tài sản cố định

Tự động tính khấu hao chi tiết đến từng TSCĐ. Tự động phân bổ chi phí khấu hao cho từng bộ phận, phòng ban, đối tượng tập hợp chi phí. Cho phép lập biên bản kiểm kê TSCĐ, và tự động xử lý chênh lệch sau khi kiểm kê.

Nghiệp vụ hợp đồng

 • Theo dõi tiến độ thực hiện các loại hợp đồng bán
 • Theo dõi chi tiết doanh thu, chi phí, công nợ và lãi lỗ theo từng hợp đồng, dự án, nhóm hợp đồng

Nghiệp vụ lương

Chấm công, lập bảng tổng hợp chấm công, và tính lương theo thời gian, sản phẩm… Tính lương cơ bản theo hệ số và mức lương tối thiểu hoặc tính lương cơ bản theo lương thỏa thuận của nhân viên

Nghiệp vụ thuế

Tự động lập tờ khai thuế GTGT cùng các bảng phụ lục cho cả hai trường hợp nộp thuê theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp. Xuất khẩu báo cáo thuế định dạng XML, nộp báo cáo thuế trực tiếp đến cơ quan thuế qua MTAX.VN.

Nghiệp vụ giá thành

Tính giá thành và đánh giá sản phẩm dở dang theo nhiều phương pháp. Tự động phân bổ chi phí cho từng đối tượng tập hợp chi phí.

Nghiệp vụ ngân sách

Lập dự toán chi ngân sách theo từng chi nhánh, phòng ban. Thống kê chi phí theo từng khoản mục chi phí. Phân tích hiệu quả quản lý chi phí của từng bộ phận, chi nhánh.

Nghiệp vụ tổng hợp

 • Tự động kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Lập báo cáo thuế và báo cáo quản trị trên cùng một dữ liệu kế toán misa là gì
 • Cho phép theo dõi và tự động phân bổ những khoản chi phí trả trước.

Các tính năng của MISA SME.NET full crack:

Quản trị tình hình tài chính kế toán của doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi qua điện thoại

Tích hợp trực tiếp các phần mềm ngân hàng điện tử, hóa đơn điện tử,  kết nối thẳng với Tổng cục Thuế giúp tiết kiệm nhiều thời gian, sử dụng hóa đơn, giao dịch ngân hàng, chi phí kê khai thuế.

Đáp ứng tất cả nghiệp vụ quản trị tài chính – kế toán doanh nghiệp theo đúng thông tư 133/2016/TT-BTC và 200/2014/TT-BTC

Download Phần mềm misa full crack 2019

Phần mềm misa full crack 2019 - key 1
Tải Misa Full Crack
Phần mềm misa full crack 2019
Link download
Pass giải nén nếu có: 456654852
Phần mềm misa full crack 2019
Link dự phòng
Pass giải nén nếu có: 456654852

Hướng dẫn cài đặt Phần mềm misa SME.NET full crack:

 • Download phần mềm misa full crack về máy, sau đó giải nén bằng winzar lấy pass giải nén như video hướng dẫn nhé. (Tải winrar 2020 để giải nén)
 • Click chạy file cài đặt.
 • Khi phần mềm cài đặt xong:
 • các bạn chép file MISA SME.NET 2012.exe trong file nén patch misa 2019 r5.rar vào thu mục C: MISA GroupMISA SME.NET 2012MISA SME.NET 2012 Clientbin
 •  chép MISA.SME.LicenseManager2012.exe và file Lic đến C:MISA GroupMISA SME.NET 2012MISA SME.NET 2012 ServerBin
 • Mở file MISA.SME.LicenseManager2012.exe lên để đăng ký file LIC kèm theo

Chúc các bạn thành Công !

Các bạn có thắc mắc, link download gặp lỗi hoặc muốn mình làm bài viết hướng dẫn cài phần mềm nào đó. Thì đừng ngần ngại để lại comment bên dưới nhé. Bạn có thể xem một số bài viết khác của mình, mình nghĩ sẽ có cái có ích cho bạn đó.

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Công nghệ internet.

Sản phẩm khác bạn quan tâm:

Top phần mềm diệt virus miễn phí 2019

[Download] Tải IDM 6.35 Build 10 Kích Hoạt Tự Động Mới Nhất + IDM Full Toolkit 3.9 + Portable | Hướng Dẫn Cài Đặt Chi Tiết – Fix Các Lỗi Thường Gặp

Tải TeraCopy Pro Full Crack|Tăng Tốc Sao Chép Dữ Liệu

Download Office 2019 Professional Plus Full Key

Microsoft Toolkit là một giải pháp toàn diện để bạn active win 7, 8, 8.1, 10 hay hay office 2007, 2010, 2013, 2016 một cách nhanh chóng chỉ với 1 cú nhấp chuột.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *